KONTAKT

TRICorp, s.r.o. 
Bajzova 12
821 08  Bratislava
Slovenská republika

info@umyvarkabublinka.sk
www.umyvarkabublinka.skSpoločnosť TRICorp, s.r.o., kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov.

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Iné

Odkaz

Súhlasím so spracovaním údajov